Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

09 ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : กางเขนพระคริสต์…กางเขนของเรา