Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

10 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : จากนักเลงเป็นผู้นำ
  • แปลไทย : คุณสมศักดิ์ ทัฬห์หิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 11 : 1 – 11, 29 – 40