Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021

30 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : ชัยชนะที่ได้รับไว้
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 7 : 1 -25