Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

15 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : โยเซฟ บุรุษผู้ไม่ยอมแพ้
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล บทที่ 37 : 39​ – 45