Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021

14 พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : สาวกผู้สืบทอดความเชื่อ