Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

27 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : สร้างกำแพง สร้างคน สร้างอาคาร สร้างสาวก
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 8