Home คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.3-ป.6

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.3-ป.6

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป.3-ป.6


บริการชุมชน

คำอธิบาย…

บริการชุมชน เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในชุมชน ระดับชั้น ประถม3 – ประถม6 ทุกวันเสาร์เวลา 13.00-15.00น. เป็นพันธกิจ บริการชุมชม มีเด็กในชุมชนมาร่วมเรียน 7คน สนุก มีความสุข แบกความรู้ติดตัวกลับบ้าน พระเจ้าประทานพระพรให้กับไมตรีจิต และทรงวางไมตรีจิตอยู่ท่ามกลางชุมชน เพื่อเป็นพระพรกับชุมชน


ผู้ดูแลกิจกรรม

ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล

Author: Maitrichit Church

Comments are disabled.