Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

03 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต 
  • หัวข้อ : การกลับใจใหม่
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9