Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

31 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร
  • หัวข้อ : จงมีความเชื่อในพระเยซูเพื่อรับความรอด
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ฮีบรู บทที่ 11 : 6 – 7