Home พันธกิจบ้านสะมาเรีย

พันธกิจบ้านสะมาเรีย


พันธกิจบ้านสะมาเรีย
พันธกิจบ้านสะมาเรีย เป็นพันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า และได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยพระคุณของพระเจ้านั้น พันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 24 ปี (เริ่มพันธกิจ พ.ศ.2536) และโดยการทรงนำจากพระเจ้า พันธกิจบ้านสะมาเรียได้มีการเติบโต พัฒนาการ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับเด็ก และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในช่วงแรกเป้าหมายในการดำเนินงานเน้นการเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเด็กฯ และช่วยเหลือเด็กเรื่องนมผง และทุนยังชีพ ต่อมาเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้น เป้าหมายการดำเนินงานจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือเรื่องนมผงเด็ก มาเป็นช่วยเหลือทุนการศึกษา, ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่ติดเชื้อฯ ที่ยังเข้าไม่ถึงยาต้านไวรัสให้ได้รับการรักษา และรวมถึงการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กและผู้ปกครอง

“ความรักที่เราต้องการจากพี่น้อง”
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ


ผู้ดูแล อภิบาล
นายปิยะ เหล่าฤทธิไกร (ครูช้วง)
นางศิริรัตน์ เหล่าฤทธิไกร (ครูทอง)

แผนที่บ้านสะมาเรีย

ติดต่อและสนับสนุน
นายปิยะ เหล่าฤทธิไกร (ครูช้วง),
นางศิริรัตน์ เหล่าฤทธิไกร (ครูทอง)
ศูนย์คริสเตียนบริการไมตรีจิต บ้านสะมาเรีย
5/56 หมู่บ้านวงศ์อมาตย์วิลล่า ซอย 2
ถนนทับมา-หนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038-615-695, 085-288-6365, 084-863-7523
samson_piya@hotmail.com
faith_thong@hotmail.com
อาจารย์กฤติกา จิตต์บุญ (อาจารย์ไก่)
081-919-7731
ประธานบ้านสะมาเรีย คุณบุญส่ง ชานวิฑิตกุล (เฮียกวง)
083-060-7980
บัญชีในการโอนเพื่อมีส่วนในพันธกิจ ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : คริสตจักรไมตรีจิต เพื่อบ้านสะมาเรีย
เลขบัญชี : 148-041796-1
คำพยานแห่งการรับใช้

ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับดิฉัน ทำให้ฉันได้มีโอกาสรู้จัก กับ .... -- อ่านเพิ่ม...

คุณเปิ้ล เมืองหนอก

ผม กษิดิศ เจริญชลวานิช ได้บันทึกคำพยานและเรื่องราวไว้ในนี้ .... -- อ่านเพิ่ม...

คุณกษิดิศ เจริญชลวานิช

ผม ภาวัต ภักดีชุมพล ได้มีโอกาสไปร่วมค่าย Happy camp สิ่งที่ผมจะแบ่งปันในชีวิตของผม คือ.... -- อ่านเพิ่ม...

คำพยานแฮปปี้แคมป์