Home เซลล์ ผู้ปกครองปิโนต์

เซลล์ ผู้ปกครองปิโนต์


เซลล์ผู้ปกครองปิโนต์

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ


ผู้ดูแลอภิบาล

คุณรุ่งวิทย์ เกียรติศรีชาติ
อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล