Home เซลล์ เทพารักษ์

เซลล์ เทพารักษ์


เซลล์เทพารักษ์

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ

สถานที่ : บ้านของคุณสมจิตต์ ไตรสัตยา
วันเวลา : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 18:00 – 20:00 น.
ผู้นำเซล : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
ศิษยาภิบาลเซล : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
สมาชิกกลุ่ม : สมาชิกของคริสตจักรไมตรีจิตที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงกันบนถนนเทพารักษ์ ผู้เข้าร่วมเซลประมาณ 5 คน


ผู้ดูแลอภิบาล

อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล