Home เซลล์ บ้านคุณกิตติ (อ่อนนุช)

เซลล์ บ้านคุณกิตติ (อ่อนนุช)


เซลล์บ้านคุณกิตติ(อ่อนนุช)

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ

สถานที่ : บ้านของคุณกิตติ มหาวาณิชย์วงศ์
วันเวลา : วันพุธ 19:00 – 21:00 น.
ผู้นำเซล : คุณดวงใจ มหาวาณิชย์วงศ์
ศิษยาภิบาลเซล : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
สมาชิกกลุ่ม : สมาชิกของคริสตจักรไมตรีจิตที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงกันในสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) ผู้เข้าร่วมเซลประมาณ 8-10 คน


ผู้ดูแลอภิบาล

อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล