Home คริสตจักรไมตรีจิตพะเยา

คริสตจักรไมตรีจิตพะเยา


คริสตจักรไมตรีจิตพะเยา

คริสตจักรไมตรีจิตพะเยา เป็นคริสตจักรในเครือมิชชั่น ได้สถาปนาก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2006
คริสตจักรมีสมาชิกสมบูรณ์จำนวน 103 คน และสมาชิกสำรองจำนวน 3 คน รวมสมาชิกทั้งสิ้น 106 คน
มีศิษยาภิบาลประจำ ผู้ดูแลอภิบาลคือ ศจ. กิริยา พวงพันธุ์ดี
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที 125 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

054-887-100
phayao.maitrichit@hotmail.com


ศิษยาภิบาล
ศจ.กิริยา พวงพันธุ์ดี ,ศจ.ศรีทิม  พรมปัญญา และ

อ.สิทธิ์ศักดิ์ ตั้งจิตพรสถิต


แผนที่คริสตจักร

บริการและกิจกรรม
Church acdiam pharetra mattis

Nationsla seam ac diam pharetra mattis ut eget elit. Vestib ulum inerse pharetra dolor. Aliquam ultrice rutrum libero ut pulv inar lectus tincidunt inbe. Nunc nibh eliter feugiat sed congue eu conse ctetur none.

Vestibulu necs quam ac diam pharetra mattis ut eget elit. Vestib ulum in pharetra dolor.
  • Aliquam sisdt verra ornaa
  • Integer pellsque tt iaculis
  • Praesent dapibusrat lacinia

Aliquam ultrice rutrum libero ut pulv inar lectus tincidunt in. Nunc nibh eliter feugiat sed congue eu conse ctetur none.

Vestibulu necs quam ac diam pharetra mattis ut eget elit. Vestib ulum in pharetra dolor. Aliquam ultrice rutrum libero ut pulv inar lectus tincidunt in.

Nunc nibh eliter feugiat sed congue eu conse ctetur none.Vestibulu necs quam ac diam pharetra mattis ut eget elit. Vestib ulum in pharetra dolor. Aliquam ultrice rutrum libero ut pulv inar lectus tincidunt in. Nunc nibh eliter feugiat sed congue eu conse ctetur none.Vestibulu necs quam.


คำพยาน

ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับดิฉัน ทำให้ฉันได้มีโอกาสรู้จัก กับ .... -- อ่านเพิ่ม...

คุณเปิ้ล เมืองหนอก

ผม กษิดิศ เจริญชลวานิช ได้บันทึกคำพยานและเรื่องราวไว้ในนี้ .... -- อ่านเพิ่ม...

คุณกษิดิศ เจริญชลวานิช

ผม ภาวัต ภักดีชุมพล ได้มีโอกาสไปร่วมค่าย Happy camp สิ่งที่ผมจะแบ่งปันในชีวิตของผม คือ.... -- อ่านเพิ่ม...

คำพยานแฮปปี้แคมป์