Home นมัสการ นมัสการทิโมธี

นมัสการทิโมธี

13 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

“การคุกคามและการไปต่อ”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6 : 1 – 19
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
22 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“การเผชิญอุปสรรค”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม

Read more
15 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“พลังของความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3
เทศนาโดย: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
08 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

“เผชิญการท้าทาย”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 2
เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

Read more
01 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

“แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 1
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more