Home นมัสการ นมัสการภาคเช้า

นมัสการภาคเช้า

13 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

“ทำการใหญ่ให้สำเร็จ”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6 : 1 – 19
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
06 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

“การเสียสละ”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 5
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
29 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

“มือของพระเยซู”
พระธรรม : ยอห์น 20 : 24 – 29
เทศนาโดย : ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more
22 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“เผชิญอุปสรรค”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พลูศักดิ์วรสาร
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
15 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 -32
เทศนาโดย : ศจ.สมพร ศิริกลการ
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more