Home นมัสการ นมัสการภาคบ่าย

นมัสการภาคบ่าย

13 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

“…”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6 : 1 – 19
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
06 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

“ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 5
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
29 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

“มือของพระเยซู”
พระธรรม : ยอห์น 20 : 24 – 29
เทศนาโดย : ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน

Read more
22 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“เผชิญอุปสรรค”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค

Read more
15 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 – 32
เทศนาโดย: ศจ.สมพร ศิริกลการ

Read more