22 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“การเผชิญอุปสรรค”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม

Read more
22 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“เผชิญอุปสรรค”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค

Read more
22 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“เมื่อเจอความท้าทาย จนเราเริ่มท้อแท้”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
22 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“เผชิญอุปสรรค”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พลูศักดิ์วรสาร
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
15 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“พลังของความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3
เทศนาโดย: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
15 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 -32
เทศนาโดย : ศจ.สมพร ศิริกลการ
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
15 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 – 32
เทศนาโดย: ศจ.สมพร ศิริกลการ

Read more
15 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 – 32
เทศนาโดย : นศ.นารีย์ ลาหู่นะ

Read more
08 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

“คนงานของพระเจ้า”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 2
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
08 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

“เผชิญความท้าทาย ถวายชีวิตรับใช้”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 2
เทศนาโดย: คุณจิรัฐ ส่งเสริมพงษ์

Read more