01 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : อย่าแตะต้องผู้ถูกเจิมไว้ของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 2 ซามูเอล 1-2

Read more
24 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ชาติชาย จารุวาที
หัวข้อ : พักพิงในพระผิด
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 29-31

Read more
17 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พลูศักดิ์วรสาร
หัวข้อ : ไม่เชื่อฟัง…เชื่อฟัง
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 28

Read more
10 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
หัวข้อ : หลุมพลางแห่งการไม่ไว้วางใจ
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 27:1-28:2

Read more
03 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : จงระวังคำพูดของท่าน
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 25:1-44

Read more
27 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
หัวข้อ : วิถีแห่งการสร้างสันติ
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 26:1-24

Read more
20 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.เฟลิกซ์ หลิว
หัวข้อ : เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 20:19-23

Read more
13 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
หัวข้อ : การอารักขาของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 18-19, 21:1-22:5

Read more
06 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : สงครามของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 17

Read more
22 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
หัวข้อ : ดนตรีบำบัด
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:14-23

Read more