22 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
หัวข้อ : ดนตรีบำบัด
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:14-23

Read more
15 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : การเจิมกษัตริย์ดาวิด
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:1-13

Read more
08 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
หัวข้อ : ขัดคำสั่งของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 15:17-35

Read more
01 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-19

Read more
01 เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-19

Read more
01 เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-19

Read more
01 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-19

Read more