03 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : จงระวังคำพูดของท่าน
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 25:1-44

Read more
27 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
หัวข้อ : วิถีแห่งการสร้างสันติ
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 26:1-24

Read more
20 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.เฟลิกซ์ หลิว
หัวข้อ : เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 20:19-23

Read more
13 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
หัวข้อ : การอารักขาของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 18-19, 21:1-22:5

Read more
06 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : สงครามของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 17

Read more
22 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
หัวข้อ : ดนตรีบำบัด
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:14-23

Read more
15 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
หัวข้อ : การเจิมกษัตริย์ดาวิด
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:1-13

Read more
08 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
หัวข้อ : ขัดคำสั่งของพระเจ้า
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 15:17-35

Read more
01 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-19

Read more
01 เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ข้อพระธรรม : ยอห์น 21:1-19

Read more