10 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

“รื้อฟื้นพันธสัญญา”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 10 : 28 – 39
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
10 พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

“…”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่
เทศนาโดย : ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร

Read more
10 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

“40ปี พระพรของพระเจ้า”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 10 : 28 – 39
เทศนาโดย : ศจ.ไพรัช ธรรมชัย
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
03 พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

“หลักการฟื้นฟูจิตวิญญาณ”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค

Read more
03 พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

“การกลับใจใหม่”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

Read more
03 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

“การกลับใจใหม่”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9
เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
03 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

“การกลับใจใหม่”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more
27 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

“พระคัมภีร์ของพวกเรา”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 8
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
27 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

“พระคัมภีร์ของเรา”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 8
เทศนาโดย : คุณประชา นำชวนชัย

Read more
27 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

“สร้างกำแพง สร้างคน สร้างอาคาร สร้างสาวก”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 8
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

Read more