Home บทความหนุนใจ เซลล์ เทพารักษ์

เซลล์ เทพารักษ์


เซลล์เทพารักษ์

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ

สถานที่ : บ้านของคุณสมจิตต์ ไตรสัตยา
วันเวลา : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 18:00 – 20:00 น.
ผู้นำเซล : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
ศิษยาภิบาลเซล : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
สมาชิกกลุ่ม : สมาชิกของคริสตจักรไมตรีจิตที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงกันบนถนนเทพารักษ์ ผู้เข้าร่วมเซลประมาณ 5 คน


ผู้ดูแลอภิบาล

อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล