Home บทความ

บทความ

ไม่ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิม (เอเสเคียล 45:13-46:15)

ในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงเครื่องถวายต่างๆ มีทั้งธัญบูชาและสัตวบูชา ที่ประชาชนนำมาในพระนิเวศ เนื่องจากพวกเขาได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไป และขอการชำระจากพระเจ้า ในเทศกาลปัสกา ให้ประชาชนกินขนมปังไร้เชื้อตลอด 7 วัน และให้จัดหาเครื่องสัตวบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา และน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป
Read more

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน (เอเสเคียล 45:1-12)

ต่อไปนี้เอเสเคียลจะกล่าวเรื่องการแบ่งปันเขตแดน โดยเน้นเรียงลำดับความสำคัญจากเรื่องศาสนา กษัตริย์ ไปสู่ประชาชน หลักการก็คือ เวลาเก็บเกี่ยวให้นำผลแรกมาให้พระเจ้า เพราะพระองค์คือผู้ประทานพืชผลให้ แม้แต่แผ่นดินก็ให้เอาส่วนหนึ่งถวายแด่พระองค์
Read more

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะต่อสู้เราได้ (เอเสเคียล 38-39)

คำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในบั้นปลายของมนุษย์: เอเสเคียลเปิดเผยว่าเมื่ออิสราเอลได้กลับมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้ว จู่ๆ ก็จะถูกกองทัพโกกที่โหดร้ายเข้ามาโจมตีอย่างทารุณ พันธมิตรของโกกจะมาจากแถบภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลดำ และบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลแคสเปียน
Read more

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว (เอเสเคียล 35:1-15)

เอเสเคียลบทนี้เป็นการกล่าวโทษภูเขาเสอีร์ซึ่งหมายถึงคนเอโดม เอโดมเกลียดแค้นคนอิสราเอลมาเป็นเวลาช้านาน ตอนที่บาบิโลนบุกทำลายกรุงเยรูซาเล็มในช่วงก่อน คศ. 587 เอโดมก็ถือโอกาสช่วยบาบิโลนเหยียบย่ำเยรูซาเล็ม เอเสเคียลจึงกล่าวว่า เอโดมจะได้รับโทษอย่างสามสม เอโดมจะถูกทำลายและแผ่นดินจะถูกทิ้งให้รกร้าง
Read more