Home บทความหนุนใจ 2019 สิงหาคม 29 บทความหนุนใจ ดนตรีกับชีวิตคริสเตียน

ดนตรีกับชีวิตคริสเตียน

ดนตรีกับชีวิตคริสเตียน

ดนตรีกับชีวิตคริสเตียน

ในชีวิตของคนเรานั้น นอกจากปัจจัยสี่เราก็ยังต้องการสิ่งจรรโลงใจด้วย เพราะบ่อยครั้งที่เราเกิดความไม่สบายใจ เกิดความเหงา ความกังวลใจ มีความเครียด ความหวาดกลัว เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่จำเป็น เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันของคริสเตียนเรา ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะแทบจะไม่มีวันไหนเลย ที่เราจะไม่ได้ยินเสียงดนตรี

ดนตรี คือ “เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง เครื่องบรรเลง ซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศกหรือรื่นเริง” ดนตรี จึงถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึก ความซาบซึ้งใจ สามารถสัมผัสถึงผู้ฟังให้รับรู้ได้ง่าย และยังช่วยทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน สุนทรียภาพ และเกิดความสุขจากสัมผัสเสียงดนตรีอีกด้วย ดนตรีได้มีบทบาทสำคัญ ในชีวิตคริสเตียน ในการทำพันธกิจทุกด้านของคริสตจักรต่างๆ ซึ่งเราเห็นปรากฏอยู่แทบทุกกิจกรรม

ดนตรีกับการนมัสการพระเจ้า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดนตรีได้ถูกนำมาใช้ เช่น ใช้เป็นบทเพลงนมัสการ เพลงสรรเสริญ เพลงอธิษฐาน เพลงหนุนใจ และใช้เป็นส่วนประกอบของพิธีการต่างๆ ของคริสตจักร ดนตรีถูกนำมาใช้ในการปลูกฝังความจำและความเข้าใจพระคัมภีร์เป็นสื่อในการรับใช้ด้านคริสเตียนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความสนุกสนาน พัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ดนตรียังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความคุ้นเคย (Ice Breaking) ดนตรีมีผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเรา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ และยังลดหรือบรรเทาความเจ็บปวดของร่างกายได้ดีอีกด้วย ดนตรีช่วยให้เราเกิดความรัก ความสามัคคี มีความยึดมั่น เคารพเทิดทูนในพระเจ้า ในความเชื่อศรัทธาของคริสเตียน เป็นเครื่องบำรุงจิตใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรับใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย

ดนตรีมีผลอย่างมากต่อจิตใจของคนเรา เปลี่ยนจากนิสัยที่ก้าวร้าวเป็นอ่อนโยนลงได้ ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น ช่วยจรรโลงใจ ส่งเสริมสุขภาพจิต และช่วยยกระดับจิตใจ จิตวิญญาณให้สูงขึ้น สร้างความฮึกเหิม สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างกำลังใจ เราจึงควรส่งเสริมให้ลูกหลานรู้จักดนตรีคริสตจักร ซึ่งเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลต่อจิตวิญญาณและความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า

จะเห็นได้ว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคริสเตียน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในพิธีไว้อาลัยผู้ล่วงหลับ ก็ใช้ดนตรีเข้ามาเป็นเครื่องปลอบประโลมใจ ดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์ สร้างความสบายอก สบายใจ เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจในยามเศร้าโศกให้บังเกิดเป็นความสงบ และผ่อนคลาย

ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ดนตรีเป็นของประทานจากพระเจ้ามาถึงลูกๆ ของพระองค์ และเกิดประโยชน์ของสุขภาพองค์รวมของพี่น้องทุกท่านอย่างแท้จริง
ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์__

Author: Maitrichit Church

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *