คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016
:: 297 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตมาสนี้ อย่าว้าวุ่น” ข้อพระธรรม : มัทธิว 2 : 1 - 15 1. ที่ไหนมีพระเจ้า ที่นั่นจะไม่ขัดสน “มีแต่ความอุดมสมบูรณ์” (ข้อ 1) 2. ผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเกิดในพระราชวัง หรือคฤหาส “พระเจ้าสามารถ สร้างผู้ยิ่งใหญ่จากที่ต่ำต้อย” 3. ผู้อยู่ใกล้ ไม่ใส่ใจข่าวดีของพระเจ้า แต่ “ผู้อยู่ไกล กลับใส่ใจ” 4. เฮโรดได้ยินข่าว ก็วุ่นวายใจ (ข้อ 3) โหราจารย์ “ก็ยินดียิ่งนัก” (ข้อ 10) 5. ทำไมโหราจารย์จึงรู้ข่าว 6. เฮโรดจึงว้าวุ่นใจ (ข้อ 3) 7. มีอะไรที่ทำให้เราว้าวุ่นใจ 8. เฮโรดปากกับใจไม่ตรงกัน (ข้อ 8) 9. คริสตมาสปีนี้ ท่านจะให้ของขวัญอะไรแก่พระเยซู 10. พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของท่าน (ข้อ 11)</p>

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016
:: 301 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “วันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” ข้อพระธรรม : ลูกา 19 : 1 - 10 1. บ้านของ ศักเคียส 2. บ้านของ พระเยซู 3. บ้านของ เรา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016
:: 280 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน” ข้อพระธรรม : ลูกา 15 : 11 - 32 1. พ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักที่รออยู่ 1.1 พ่อผู้ห่วงใย 1.2 พ่อผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา 2. บ้านมีการให้อภัยไม่สิ้นสุด 2.1 การให้อภัยเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ 2.2 การให้อภัยเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ 3. การให้อภัยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ 4. บ้านมีสามัคคีธรรม 4.1 สามัคคีธรรมกับพ่อ 4.2 สามัคคีธรรมกับสมาชิกในครอบครัว

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016
:: 301 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอพระเจ้าโปรดยิ้ม” ข้อพระธรรม : สดุดี 80 1. เมื่อพระเจ้ายิ้ม 2. เมื่อพระเจ้าไม่ยิ้ม 3. ขอพระเจ้าโปรดยิ้ม

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016
:: 333 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ศัตรูโจมตี มีพระเจ้า เฝ้าปกป้อง” ข้อพระธรรม : สดุดี 57 : 1 - 11 คำนำ : ดาวิดหนีจากการตามฆ่าของซาอูลไปในถ้ำอดุลลัม ศัตรูโจมตี 1. ด้วยความอิจฉาริษยา 2. ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี 3. ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ 4. ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย 5. ด้วยภัยอันตรายต่างๆ พระเจ้าปกป้อง 1. ดั่งแม่ไก่ปกป้องลูกไก่ไว้ใต้ปีก 2. ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์ 3. ด้วยความรักมั่นคงและสัตย์สุจริต 4. ด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่สูงสุด 5. ด้วยวิธีการและในเวลา เราตอบสนอง 1. ด้วยการลี้ภัยอย่างเชื่อวางใจ 2. ด้วยจิตใจที่มั่นคงอดทนรอคอย 3. ด้วยสำนึกในพระคุณความรัก 4. ด้วยการสรรเสริญยกย่อง 5. ด้วยการประกาศพระสิริต่อประชาชาติ

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016
:: 322 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “บทเรียน เรื่องการกลับใจ” ข้อพระธรรม : โยนาห์ 3 - 4 1. การกลับใจ ต้องนำมาถึงการเปลี่ยนชีวิต (3:1-10)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016
:: 291 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เมื่อพระเจ้าทรงเรียก เราตอบสนองอย่างไร? ท่าทีการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า” ข้อพระธรรม : โยนาห์ 1 , 4 1. โยนาห์ ไม่เชื่อฟัง (เราต้องเชื่อฟัง) โยนาห์ 1 : 1 - 17 2. โยนาห์ ไม่ขัดขืน (เราต้องยอมจำนน) โยนาห์ 3 : 1 - 4 3. โยนาห์ ไม่พอใจ (ต้องตามพระทัยพระเจ้า) โยนาห์ 4 : 1 - 11

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016
:: 411 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้นำตามพระวจนะ” ข้อพระธรรม : ทิตัส 3 1. ผู้นำที่ดี รู้ว่า ฉันไม่ดี 2. ผู้นำที่ดี รู้ว่า พระเจ้าของฉันดี 3. ผู้นำที่ดี จึง ทำดี

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016
:: 469 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ฉันจะเป็นแบบอย่างในการรับใช้” ข้อพระธรรม : 1 ทิโมธี 3 : 1 - 13 1. พระเจ้าต้องการคนบางคนที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้พระองค์ (1ทธ.1:12-16 ) 2. พระเจ้าต้องการให้คนบางคนเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ปกครองดูแลคริสตจักร (1ทธ.3:1-7) 3. พระเจ้าต้องการคนบางคนมาเป็นแบบอย่างในการรับใช้ในฐานะมัคนายก (1ทธ.3:8-13) 4. วันนี้ คุณพร้อมรับใช้พระเจ้าหรือไม่? และคุณพร้อมเป็นพิเศษในการทำหน้าที่ผู้ปกครองดูแลหรือมัคนายกคริสตจักรหรือไม่? 5. อะไรจะเกิดขึ้นหากว่า พวกเราทุกคน ไม่กลัวลำบาก ไม่เกี่ยงงาน แต่เต็มใจ ถ่อมใจ รับใช้ให้เห็นเป็นแบบอย่าง แก่คนอื่น ๆ ตามที่คริสตจักรเลือกมาให้ทำ? (ยน.12:26) สรุป : วันนี้ คุณพร้อมจะรับใช้ในตำแหน่งหรือบทบาทที่พระเจ้ากำหนดให้คุณทำหรือไม่? ไม่ว่าจะในบทบาทใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทผู้ปกครองดูแลคริสตจักรและมัคนายก

 

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016
:: 359 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้นำอย่างพระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : ทิตัส 1 : 1 - 16 1. เบื้องหลังความเป็นมาของทิตัส 1.1 ทิตัส เป็น ‘บุตรแท้ในความเชื่อเดียวกัน’ (1:4) 1.2 แก้ไข​สิ่ง​ที่​ยัง​บกพร่อง​ให้​เรียบร้อย (1:5) 1.3 ตั้ง​ผู้ปกครอง (1:5) 2. คุณสมบัติสำคัญของผู้นำ 2.1 ผู้นำสร้างผู้นำ (1:1,4) 2.2 ชีวิตอย่างพระคริสต์ในครอบครัว (1:6) 2.3 ชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับคนภายนอก (1:7-8) 2.4​ ​เป็น​คน​ยึด​มั่น​ใน​หลัก​คำ​สอน​อัน​แท้​ (1:9)​ 3. ต่อสู้คำสอนผิด 3.1 อย่ากลับไปยึดธรรมบัญญัติ เพื่อจะรอด 3.2 ตักเตือนให้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้า 3.3 ระวัง ชาวเกาะครีตเป็นคนพูดปดเสมอ ดุร้าย เกียจคร้านและกินเติบ (1:12-13) ​4. นำไปปฏิบัติในชีวิต 4.1 จงพร้อมที่จะถูกสร้างเป็นผู้นำ 4.2 จงเป็นแบบอย่างทั้งในบ้านและนอกบ้าน 4.3 จงยึดมั่นหลักคำสอนของพระคริสต์ 4.4 จงต่อสู้กับคำสอนผิดเทียมเท็จ 4.5 ​จงเตือนสติผู้ผิดเพี้อนและดื้อรั้น

Read More..
Page 9 of 19First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register