คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018
:: 89 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “แผนเดิม คนใหม่” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 2 : 12 - 17, 26 - 36 1. พระเจ้าปลดผู้ที่จะทำให้แผนการของพระองค์ล้มเหลว 2. พระเจ้าเจิมตั้งผู้ที่จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จขึ้นมาแทนด้วย

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018
:: 318 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอทำหน้าที่ให้สำเร็จ” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 20 : 17 - 24 1. ยืนหยัดไม่ย่อท้อ 2. ไม่นึกถึงความต้องการของตัวเอง 3. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 4. เราจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้อย่างไร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018
:: 158 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ครอบครัวที่มอบถวายแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 1 : 20 - 28 1. พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของครอบครัวที่มอบถวายแด่พระเจ้า 2. พระเจ้าอวยพระพรลูกๆ ของครอบครัวที่มอบถวายแด่พระเจ้า 3. พระเจ้าทรงสอนพระวจนะให้ครอบครัวที่มอบถวายแด่พระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018
:: 193 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล ๅ : 1 - 20, 24-28

Read More..
นมัสการวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 นมัสการวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018
:: 138 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อคำเทศนา: “เติบโต”  ข้อพระธรรม: อิสยาห์ 43:19

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017
:: 176 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: "สรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดใจ" ข้อพระธรรม : สดุดี 103 1.สรรเสริญพระเจ้าถึงพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา (ข้อ 1-5) 2.สรรเสริญพระเจ้าถึงพระลักษณะที่สำแดงแก่เรา (ข้อ 6-18) 3.สรรเสริญพระเจัาผู้ทรงสมควร (ข้อ 19-22)

Read More..
วันคริสตมาส 25 ธันวาคม 2017 วันคริสตมาส 25 ธันวาคม 2017
:: 243 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เรื่องอัศจรรย์คริสตมาศ ต้องคาดด้วยความเชื่อมั่นก็จะยืนอยู่ได้” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ บทที่ 7 ข้อ 1 - 17

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017
:: 142 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ของขวัญตามพระสัญญา” ข้อพระธรรม : มัทธิว บทที่ 1 - 2 1. พระเจ้าผู้ไม่เคยผิดคำสัญญา (มัทธิว 1 : 1-17) - ลักษณะของคนที่พระเจ้ารัก - พระลักษณะของพระเจ้า 2. พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราตอบสนอง (มัทธิว 2 : 1-23) - การตอบสนองของกลุ่มนักปราชญ์ - การตอบสนองของกษัตริย์เฮโรด หรือเฮโรดมหาราช

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017
:: 129 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: เติบโตมั่นคงทางความทุกข์ยาก ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 5 : 1 - 11 1. ผู้นำและผู้ตาม 1.1 ผู้นำต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 1.2 ผู้ตามต้องเชื่อฟังผู้นำ 1.3 ทุกคนต้องถ่อมใจ 2. เติบโตมั่นคงทางความทุกข์ยาก 2.1 ทำให้สามารถต่อต้านอำนาจชั่วร้าย 2.2 ทำให้เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้า 2.3 ทำให้สามารถยืนหยัดในพระคุณ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017
:: 141 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : เป็นพยานของพระเยซู ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 35 - 51 1. วิธีของนิโคเดมัส 2. วิธีของหญิงสะมาเรีย 3. เราจะสนทนาธรรมกับผู้อื่นอย่างไร 3.1 กับคนไหว้รูปเคารพ 3.2 กับคนไหว้บรรพบุรุษ

Read More..
Page 3 of 19First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register