คำเทศนา    

คำเทศนาศุกร์ประเสริฐ (good friday) 18 เมษายน 2014 คำเทศนาศุกร์ประเสริฐ (good friday) 18 เมษายน 2014
:: 676 Views :: 0 Comments :: Article Rating

คืนศุกร์ประเสริฐ (good friday) 

เทศนาโดย ศจ.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014
:: 516 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย ศจ.นุชนาท งามสม

หัวข้อ : “การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู”
ข้อพระธรรม : มัทธิว 21: 1 - 11
 

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014
:: 496 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย ศจ.บรรพต  เมฆสถาพรกุล

หัวข้อ :  “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Jesus Christ is Savior and Lord)

ข้อพระธรรม :  กิจการ 5 : 30 - 32

Read More..
คำเทศนาวันที่ 17 มีนาคม 2013 คำเทศนาวันที่ 17 มีนาคม 2013
:: 931 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คำเทศนาวันที่ 10 มีนาคม 2013 คำเทศนาวันที่ 10 มีนาคม 2013
:: 844 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คำเทศนาวันที่ 3 มีนาคม 2013 คำเทศนาวันที่ 3 มีนาคม 2013
:: 828 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คำเทศนาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 คำเทศนาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013
:: 842 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คำเทศนาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 คำเทศนาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013
:: 854 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คำเทศนาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 คำเทศนาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013
:: 779 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คำเทศนาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 คำเทศนาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013
:: 783 Views :: 0 Comments :: Article Rating
Page 18 of 19First   Previous   10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register