คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018

วันอาทิตย์ 11 มีนาคม ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ: “พระเจ้าทรงพอพระทัยการเชื่อฟัง” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 15 : 1 - 35 1. ความหมายของการเชื่อฟัง 2. การเชื่อฟัง 2.1 เป็นการไว้วางใจพระเจ้า 2.2 มั่นใจในพระสัญญา 2.3 เป็นการสรรเสริญพระเจ้า 2.4 นำมาซึ่งพระพร 3. การไม่เชื่อฟัง 3.1 เป็นการไม่ยำเกรงพระเจ้า 3.2 ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 3.3 เป็นการไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

 Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register