คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

วันอาทิตย์ 4 มีนาคม ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค แปลโดย: คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ หัวข้อ: “ซาอูล กษัตริย์องค์แรก” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 9 : 1 - 12 : 25 1. ภูมิหลังของท่าน (1 ซามูเอล 9:1-14) 2. ได้รับการทรงเรียกและได้รับการเจิม (1 ซามูเอล 9:15-10:8) 3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 10:9-27) 4. ผลงานของท่าน (1 ซามูเอล 11:1-12:25) 5. บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ

 Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register