คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

 วันอาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

เทศนาโดย: ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร แปลโดย: คุณสุวรรณา เกีรยติศรีชาติ หัวข้อ : “ขอตั้งกษัตริย์ให้เราเถิด” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 8 : 4 - 22 1. ขอได้ .. ขออย่างถูกต้อง .. ถูกเวลา 1.1 อิสราเอลขอกษัตริย์ 1) ซามูเอล .. เรื่องลูก (8.5) 2) อิสราเอล .. เรื่องตามอย่างประชาชาติ ปฏิเสธพระเจ้า (8:5,7,12) 3) การขอผิด (8:9-18, ยก.4:1-4) 4) การขออย่างถูกต้อง .. ตามพระวจนะ (ยน.15:7,16) 1.2 ซามูเอลตอบสนองอย่างไร 1) ฟัง .. อธิษฐาน (8:6) 2) เตือน .. อธิษฐาน (8:21) 3) เชื่อฟังคำสั่งพระเจ้า (8:22) 2. ขอตามอย่าง “พระทัย” .. ไม่ใช่ขอตาม “ประชาชาติ” 2.1 อย่าตามอย่าง “ประชาชาติ” (ลนต.18:1-5) 2.2 จงแตกต่างอย่างพระเจ้า (ลนต.19:1, 1 ปต.4:1-4,13,16) 3. ขอตามคำอธิษฐานของพระเยซู 3.1 ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า (มธ.6:9-13) 3.2 ขอให้พระเจ้าทรงเป็น “กษัตริย์” ในชีวิตเรา 3.3 ขอให้เป็นสาวกที่ “ปฏิเสธตนเอง” ตามพระทัยไม่ใช่ตามใจตัวเอง (ลก.9:23 , 22:42)

 Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register