คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด แปลโดย: มน.วิยะดา ทัฬหิกรณ์ หัวข้อ: “รู้เรื่อง แต่ไม่รู้จัก รู้จัก แต่รู้ไม่จริง” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 4 : 1 - 11 1. รู้เรื่อง ... แต่ไม่รู้จัก ... ต้องเปิดใจ 2. รู้จัก ... แต่รู้ไม่จริง ... ต้องกลับใจ 3. รู้จริง ... ได้ชีวิต ... ต้องตั้งใจCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register