คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018

วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “ผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 7 : 3 - 17 1. สร้างสาวก (ข้อ 3 - 4) 2. สนิทสนม (ข้อ 5 - 8) 3. ส่งต่อข่าวประเสริฐ (ข้อ 9 - 17)Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register