บทความ    

แนะนำหนังสือจากห้องสมุดไมตรีจิตหนังสือ “ความล้มเหลวไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือจุดจบในชีวิตของคนของพระเจ้า”

“หากท่านต้องการความชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าพระเจ้ายังทรงสามารถอวยพรเรา และใช้คนอย่างเรา

ที่ยังมีจุดอ่อน ข้อบกพร่อง และความผิดพลาดหลายอย่างได้มากน้อยเพียงใด ให้อ่านหนังสือเล่มนี้

(ด้วยความเชื่อและความล้มเหลว) แล้วท่านจะพบว่า ไม่เพียงแต่ท่านเองจะได้รับข้อคิด และคำหนุนใจอย่างมากยังสามารถนำไปหนุนใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีมากด้วย” ( ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร) สำคัญท่านหนึ่งในพระคัมภีร์เดิม มีคำอธิบาย และการนำมาใช้ในบทเรียนชีวิตประจำวันมากมาย ซึ่งช่วยเราให้รู้จักพระเจ้าดีขึ้น มีข้อหนุนใจให้ใช้ชีวิตในความเชื่อ และชัยชนะแม้ท่ามกลางความล้มเหลวซึ่งเราต้องเผชิญอยู่กับโลกในปัจจุบัน เป็นหนังสือที่ช่วยในการเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน การทรงนำ และชีวิตแห่งชัยชนะ ข้าพเจ้าขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ เพื่อความเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียนของท่าน ในการทรงนำและในพระคุณของพระเจ้า” (นพ.เฮ็นรี่ แมทธิว ไบรเด็นธอล) อำนวยการวายเอฟซี ศรีลังกา) จำนวน 10 บท สำคัญไฉน)
“หนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของบุคคล

“หนังสือเล่มนี้ใช้ชีวิตของอับราฮัม บรรยายถึงลักษณะของชีวิตแห่งความเชื่อได้อย่างงดงาม

ผู้เชื่อใหม่จะพบว่า เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ดีเยี่ยมในการเป็นสาวก ผู้เชื่อเก่าจะพบว่า ได้รับการ

เสริมสร้างอย่างมากมายอย่างที่ผมได้รับ” (อาจีธ เฟอร์นานโด ผู้อ

หนังสือ “ด้วยความเชื่อและความล้มเหลว” เป็นการกล่าวถึง เมื่อพระเจ้าทรงยึดเราไว้ทั้งในก้าว

ที่ถูก และก้าวที่ผิดพลาด ผู้เขียน คือ เดวิด ฮาร์เลย์ มี 116 หน้า

บทที่ 1 ก้าวแรก

บทที่ 2 หนทางที่ถูกต้อง (อับราฮัมอายุเท่าใด)

บทที่ 3 หลุมพรางข้างหน้า (พระเจ้าและการทนทุกข์)

บทที่ 4 ทางสามแพร่ง (สงครามครั้งนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือ)

บทที่ 5 จุดหมายปลายทาง (ฝันและฝันร้าย)

บทที่ 6 เลี้ยวผิด (ทูตของพระเจ้าคือใคร)

บทที่ 7 คู่ที่สมบูรณ์แบบ (พันธสัญญาคืออะไร)

บทที่ 8 ผู้มาเยือนที่ไม่ได้นัดหมาย (ปัญหาเกี่ยวกับชาวยิว)

บทที่ 9 ตกหลุมพรางครั้งใหม่ (เหตุการณ์เดียวบันทึกไว้สองครั้งหรือ)

บทที่ 10 ความเชื่อที่เดินทางไกล (พระเจ้าอดทนนานเพียงใด)

posted @ Saturday, August 11, 2012 9:39 PM by admin

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Name (required)

Email (required)

WebsiteCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register