บทความ    

บอกข่าวดี ::

     บอกข่าวดี ::

   
   เมื่อพูดถึงคำว่า “พระกิตติคุณ” หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำที่เป็นทางการ และฟังดูไกลตัว และไม่รู้จะพูดอะไรเพราะไม่มั่นใจว่าจะพูดได้ถูกต้อง ไม่มั่นใจในความรู้ความเข้าใจพระคัมภีร์ กลัวพูดผิด ฯลฯ ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะพูดเรื่องพระกิตติคุณกับใครสักคน แต่คำนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Good News หมายถึงข่าวดี ข่าวประเสริฐ หมายความว่ามีสิ่งดีเกิดขึ้นและเมื่อเราได้รู้แล้ว เป็นสิ่งดีจริงๆ เราตื่นเต้นและเก็บไว้ไม่ได้ เราก็อยากจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นๆ

 
   ทำให้คิดถึงเรื่องของหญิงสะมาเรีย ยอห์น4:28-30 ที่เมื่อเธอได้รับการปลดปล่อยจากพระเยซู เธอรู้ว่าเธอมีโอกาสได้เจอกับพระเมสิยาห์ พระผู้ช่วย และท่านผู้นั้นรู้ทุกอย่างที่เธอทำ แต่ก็เข้าใจเธอและให้โอกาสพูดคุยกับเธอ นี้เป็นเรื่องดีที่สุดสำหรับเธอ เธอจึงรีบวิ่งไปบอกข่าวดีกับคนอื่น ๆ เธอไม่ได้รู้เรื่องพระเยซูมาก เธอไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูพูดทั้งหมด แต่สิ่งที่เธอทำคือเธอบอกคนอื่นๆในสิ่งที่พระเยซูทำกับเธอ พูดกับเธอ พระคัมภีร์บันทึกว่า คนทั้งหลายยอมฟังเธอและออกจากเมืองไปหาพระเยซู
อีกคนคือ ชายตาบอด มัทธิว 9:29-31 ที่ได้รับการรักษาจากพระเยซู แม้ว่าพระเยซูจะสั่งห้ามไม่ให้เขาบอกกับใคร แต่ด้วยความรู้สึกดีใจ ด้วยความจริงที่เป็นเรื่องดีมากๆ ทำให้พวกเขาทนไม่ได้ที่จะต้องบอกเรื่องดีนี้แก่คนอื่น ในพระคัมภีร์บันทึกว่า พวกเขาป่าวประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้น
การบอกข่าวดีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพียงแต่บอกว่าพระเยซูทำอะไรบ้างในชีวิตของคุณ คุณเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สังคมทุกวันนี้มีแต่ข่าวร้าย คนพูดถึงสิ่งร้ายๆได้ง่ายกว่าพูดถึงสิ่งดี แต่ให้เราเป็นคนนั้นที่พูดข่าวดี วันนี้พระเยซูทำอะไรในชีวิตของคุณ เลือกสักคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่า มาเชื่อพระเยซูดีอย่างไร แล้วเดินไปบอกเขา ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเขาเอง “วันนี้คุณบอกข่าวดีกับใครหรือยัง”
   
   
   
พิมพ์ผกา วารีศรี
ที่มา สูจิบัตรประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2555
 
 
 
 
 

posted @ Wednesday, August 8, 2012 4:48 PM by admin

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Name (required)

Email (required)

WebsiteCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register