ติดต่อเรา

 

คริสตจักรไมตรีจิต
เขตอภิบาลที่ 13  สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1  แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

The Maitrichit Chinese Baptist Church

ที่อยู่สำหรับติดต่อ
เลขที่ 591 ถนนไมตรีจิต (วงเวียน 22 กรกฎา)
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ : 02-222-5056 แฟกซ์ : 02-225-0299 
http://www.maitrichitchurch.org 
Email: maitrichit@gmail.com

Address
591 Maitrichit Road (22nd July?Circle)
Pomprab Pomprabsattrupai
Bangkok 10100
Tel: (662)-222-5056 Fax: (662)-225-0299

http://www.maitrichitchurch.org 
Email: maitrichit@gmail.com

 

:: แผนที่ ::


 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register