คำเทศนาภาคเช้า
15ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 -32 เทศนาโดย : ศจ.สมพร ศิริกลการ แปลโดย :

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
15ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 - 32 เทศนาโดย: ศจ.สมพร

อ่านต่อ
คำเทศนาชั้นทิโมธี
15ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

"พลังของความเป็นหนึ่งเดียวกัน" พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 เทศนาโดย: ศจ.นงนุช

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการอนุชน
15ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

"ความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน" พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 - 32 เทศนาโดย : นศ.นารีย์

อ่านต่อ
ถวายเพลงพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้
29 ก.ย. 2019
13 ต.ค. 2019

13 ตุลาคม 2019 เลือกตั้งมัคนายก รอบที่1
ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Alpha

  • รายการกิจกรรม

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018