คำเทศนาภาคเช้า
17มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

“การไถ่คืน” พระธรรม : นางรูธ 4 : 1 - 8 เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม แปลโดย : คุณสุนทรี

อ่านต่อ
10มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

“พระเจ้าจะทำให้สำเร็จ” พระธรรม : นางรูธ 3 : 14 - 18 เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค แปลโดย :

อ่านต่อ
03มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

“การเตรียมสู่ความสุข” พระธรรม : นางรูธ 3 : 1-13 เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย :

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
01เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ หัวข้อ : องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ ข้อพระธรรม :

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการทิโมธี
17มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

“การทรงไถ่” พระธรรม : นางรูธ 4 : 1 - 8 เทศนาโดย: ศจ.นงนุช

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการอนุชน
01เม.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล หัวข้อ :

อ่านต่อ
ถวายเพลงพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้
31 มี.ค. 2019

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 คริสตจักรไมตรีจิต จัดเทศนา

07 เม.ย. 2019

รายการฉลองอีสเตอร์ปี 2019 คริสตจักรไมตรีจิต


กิจกรรมค่ายต่างๆดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018