คำเทศนาภาคเช้า
19พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

"พระวจนะของพระเจ้าอัศจรรย์” พระธรรม : สดุดี บทที่ 119 : 17 - 24 เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม แปลโดย :

อ่านต่อ
12พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

“เอสราบุรุษแห่งความเชื่อ” พระธรรม : เอสรา บทที่ 7 : 6 - 10 เทศนาโดย: ศจ.พิชัย

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
12พ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

“เอสรา บุรุษแห่งความเชื่อ” พระธรรม : เอสรา บทที่ 7 ข้อที่ 6 : 10 เทศนาโดย: อ.เอกวิทย์

อ่านต่อ
คำเทศนาชั้นทิโมธี
12พ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

“บุรุษแห่งความเชื่อ” พระธรรม : เอสรา บทที่ 7 ข้อที่ 1 : 10 เทศนาโดย: ศจ.นงนุช

อ่านต่อ
ถวายเพลงพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้
03 มิ.ย. 2019

3-8 มิถุนายน 2019 มิชชั่นทีม อ.สว่างแดนดิน

09 มิ.ย. 2019

9 มิถุนายน 2019 อธิษฐานรวมพลังครั้งที่ 2 13.30-15.00

13 ก.ค. 2019

ค่าย Happy Camp 13-16 กรกฏาคม 2019 ค่ายสุทธสิริโสภ

21 ก.ค. 2019

สัมมนาความเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์


รวมภาพกิจกรรมดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018