คำเทศนาภาคเช้า
14ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

"ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์” พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 - 4 : 4 เทศนาโดย: ศจ.ดร.อภิชาติ

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
14ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

"สร้างชีวิตในพระคริสต์" พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 - 4 : 4 เทศนาโดย : คุณจิรัฐ

อ่านต่อ
คำเทศนาชั้นทิโมธี
14ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

"ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์" พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 - 4 : 4 เทศนาโดย: ศจ.ดร.บรรพต

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการอนุชน
14ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

"ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์" พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 - 4 : 4 เทศนาโดย : คุณปิยนาถ

อ่านต่อ
ถวายเพลงพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้
21 ก.ค. 2019

สัมมนาความเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์

27 ก.ค. 2019

ค่ายนมัสการภาคบ่าย

10 ส.ค. 2019

ค่ายครูรวีฯ 10-12 สิงหาคม

10 ส.ค. 2019

ค่าย คาเลบ 10-12 สิงหาคม


บันทึกกิจกรรม
บันทึกอบรม  MIA Follow Up
MIA Follow Up Sec.1
MIA Follow Up Sec.2
MIA Follow Up Sec.3
 
MIA Follow Up Sec.4
MIA Follow Up Sec.5 (END)ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Alpha

  • รายการกิจกรรม

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018