คำเทศนาภาคเช้า
19ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

“มืออาชีพ” พระธรรม : สดุดี 119 : 1 - 8 เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล แปลไทยโดย : คุณสุวรรณา

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
19ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

"ภูเขาแห่งพระคุณ" พระธรรม : ฮีบรู 12 : 14 - 29 เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์

อ่านต่อ
คำเทศนาชั้นทิโมธี
19ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

"ภูเขาแห่งพระคุณ" พระธรรม : ฮีบรู 12 : 14 - 29 เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการอนุชน
19ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

“วาระหว่าน วาระเก็บเกี่ยว” พระธรรม : ยอห์น 4 : 34 - 38 เทศนาโดย : คุณปิยนาถ

อ่านต่อ
รายการพิเศษ


กิจกรรมเร็วๆนี้
ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Alpha

  • รายการกิจกรรม

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018