คำเทศนาภาคเช้า
23ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

“จากความสิ้นหวัง สู่ความมีหวัง เพราะความเชื่อ” พระธรรม : กิจการของอัครทูต บทที่

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
23ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

"โดยความเชื่อ" พระธรรม : กิจการ 3 : 1 - 16 เทศนาโดย : อ.กฤติกา

อ่านต่อ
คำเทศนาชั้นทิโมธี
23ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

"โดยความเชื่อ" พระธรรม : กิจการ 3 : 1 - 16 เทศนาโดย : อ.กฤติกา

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการอนุชน
23ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

"โดยความเชื่อ” พระธรรม : กิจการ 3 : 1 - 16 เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์

อ่านต่อ
รายการพิเศษ


กิจกรรมเร็วๆนี้
ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Alpha

  • รายการกิจกรรม

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018