คำเทศนาล่าสุด
16ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018

เทศนาโดย: อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล แปลโดย : มน.วิยะดา ทัฬหิกรณ์ หัวข้อ : “บาปของดาวิด

อ่านต่อ
09ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ :

อ่านต่อ
02ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ หัวข้อ :

อ่านต่อ
ถวายเพลงพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้
บทความน่าอ่าน

ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร
เรียนภาษาจีน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

บ้านสะมาเรีย

พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018