คำเทศนาภาคเช้า
10พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

“40ปี พระพรของพระเจ้า” พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 10 : 28 - 39 เทศนาโดย : ศจ.ไพรัช ธรรมชัย แปลโดย :

อ่านต่อ
คำเทศนาภาคบ่าย
10พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

“...” พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ เทศนาโดย : ศจ.ดร.นรินทร์

อ่านต่อ
คำเทศนาชั้นทิโมธี
03พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

"หลักการฟื้นฟูจิตวิญญาณ" พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9 เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล

อ่านต่อ
คำเทศนานมัสการอนุชน
10พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

"รื้อฟื้นพันธสัญญา" พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 10 : 28 - 39 เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์

อ่านต่อ
รายการพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Alpha

  • รายการกิจกรรม

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018