คำเทศนาล่าสุด
13ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

“เด็กๆ ที่มีค่า” พระธรรม : ปัญญาจารย์ 11 : 9 - 12 : 2 เทศนาโดย: ศจ.อึ้งเก้งอั๊วะ แปลโดย : มน.วิยะดา

อ่านต่อ
30ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

“พลังแห่งการอธิษฐาน” พระธรรม : ยากอบ 5 : 13 - 18 เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม แปลโดย : คุณสุนทรี

อ่านต่อ
23ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018

“แสงสว่าง” พระธรรม : ยอห์น 8 : 12 - 19 เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย : คุณสุวรรณา

อ่านต่อ
ถวายเพลงพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้

ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร
เรียนภาษาจีน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

  • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

บ้านสะมาเรีย

พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018